سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
سپاسگزاری دانشمند بر دانشش، به کار بستن و بذل آن به اهلش است . [امام علی علیه السلام]