سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی فروشگاه اینترنتی هاست ایران
سه چیز، دشمنی به بار می آورد : نفاق، ستمگری و خودبینی . [امام صادق علیه السلام]